Meest beantwoorde vragen

Aan welke voorwaarden moet een object voldoen om deze te kunnen financieren?

Een financial lease-object of auto moet aan de onderstaande voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor een lening:

Identificeerbaarheid: Het object moet duidelijk identificeerbaar zijn. Dit betekent dat het object een uniek kenteken, framenummer of serienummer moet hebben.

Waardevaststelling: Het object moet een bepaalde waarde hebben die kan worden bepaald. De waarde kan worden vastgesteld op basis van verschillende factoren, zoals marktwaarde, taxatie of beoordeling door een deskundige.

Verhandelbaarheid: Het object moet in principe verhandelbaar zijn. Dit betekent dat het object kan worden overgedragen aan een nieuwe eigenaar in het geval van verkoop, en dat de financiële instelling het object als onderpand kan liquideren indien nodig.

Onderhoud en verzekering: Het object moet onderhouden en verzekerd kunnen worden volgens de vereiste normen. Dit is van belang om de waarde van het object te behouden en het risico voor de financiële instelling te beperken.