Meest beantwoorde vragen

Wat is bijtelling? 

Bijtelling verwijst naar het bedrag dat u of een werknemer bij uw belastbaar inkomen moet optellen als gevolg van het privégebruik van een auto van de zaak.

In het algemeen geldt dat wanneer u of een werknemer een auto van de zaak ook privé gebruikt, dit privégebruik wordt beschouwd als een vorm van inkomen. Het bedrag dat bij het belastbaar inkomen moet worden opgeteld, wordt bepaald aan de hand van een percentage van de cataloguswaarde van de auto en de CO2-uitstoot. Dit percentage kan variëren en is afhankelijk van de specifieke wetgeving en regels.

Het bijtellingspercentage wordt jaarlijks vastgesteld en kan verschillen op basis van de CO2-uitstoot van de auto. Vaak geldt dat auto’s met een lagere CO2-uitstoot een lager bijtellingspercentage hebben. Dit is bedoeld om het gebruik van milieuvriendelijke auto’s te stimuleren.

Het bijtellingsbedrag wordt vervolgens opgeteld bij het belastbaar inkomen van u of de werknemer, waardoor u of de werknemer meer belasting moet betalen. Het exacte bedrag van de bijtelling hangt af van het bijtellingspercentage en het belastingtarief dat van toepassing is op het belastbaar inkomen.

Als de auto van de zaak uitsluitend voor zakelijke doeleinden gebruikt wordt of als het privégebruik minder dan 500 kilometer per jaar bedraagt, dan hoeft u geen bijtelling te betalen.

Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl.